Seev

Seev is een digitale oplossing die organisaties helpt om schulden bij jongeren te voorkomen. Seev is ontstaan vanuit de ervaring in de jeugdzorg dat ogenschijnlijk simpele betaalachterstanden vaak aan de basis liggen van financiële, psychische en  sociale problemen bij jongeren. Nu en in de toekomst. Seev biedt rust door het creëren van overzicht, transparantie en perspectief op het moment dat een jongere een financiële misstap maakt. We werken daarbij vanuit het principe you need to fuck up, to grow up.

 

Dat betekent dat we ingrijpen op het moment dat een jongere een betaalherinnering krijgt. We nemen de problemen niet over, maar samen met de jongere zorgen we ervoor dat de betaalachterstand wordt opgelost en gebruiken deze ‘adempauze’ tegelijkertijd om de jongere te leren hoe hij in het vervolg op financieel gebied zelf en met vertrouwen de regie in handen nemen. Dit zorgt ervoor dat de kans op schulden in de toekomst afneemt. Zo streven we naar het doorbreken van intergenerationele schuldoverdracht.

 

De Seev app

Op het moment dat een betaalachterstand ontstaat, heeft een schuldeiser de mogelijkheid om betaling via de Seev app aan te bieden. Via de Seev app maakt de jongere een betaalafspraak met de schuldeiser op basis van gespreid betalen binnen met de schuldeiser vooraf vastgestelde voorwaarden. De jongere kan via SEPA incasso of iDeal betalen op een moment dat het beste past bij haar of zijn inkomsten. Hiermee bieden we een hoge mate van flexibiliteit die vanuit de schuldeiser zelf vaak niet direct geboden kan worden. Kortom: betaalbaar debiteurenbeleid dat aansluit bij jongeren zonder dat je hele administratie omgegooid moet worden.

 

Doordat de Seev app is ontwikkeld in samenwerking met jongeren zelf, sluit deze goed aan op de belevingswereld van jongeren. We communiceren in begrijpelijke taal en in de app zijn in samenwerking met de universiteit van Nijmegen gedragsbeïnvloeding strategieën verwerkt. Dat samen zorgt ervoor dat de jongere zich aan de gemaakte afspraken houdt en zo zijn achterstand kan wegwerken. Kom je er niet toch uit? Zoek dan direct contact met Help FF, een online schuldhulp chatfunctie die direct te benaderen is vanuit de app.

 

Doelgroep

Seev richt zich op jongeren (18 t/m 27 jaar) met beginnende betalingsachterstanden via organisaties waar de betalingsachterstanden zijn ontstaan.

 

Hoe werkt de Seev app?

Media

Jörgen de Koning

06-13710453

jorgen@seevapp.nl

https://www.linkedin.com/company/seevapp

https://www.seevapp.nl