Purpose

Als mede-initiatiefnemer van de Social Fintech Alliantie (SFA) faciliteren we als Purpose het ontwikkelproces. We doen al sinds 2010 onderzoek, conceptontwikkeling en strategieontwikkeling voor bestrijding van armoede en schulden.. De noodzaak voor schaalbare oplossingen is groot en we hopen daar met de SFA versnelling in aan te brengen. Binnen de alliantie faciliteren wij het ontwikkelproces, zodat alle losse oplossingen beter met elkaar kunnen samenwerken. Alles met het doel om meer mensen beter te helpen.

Binnen de Social Fintech Alliantie fungeren we als regie-partij. Buiten de SFA streven we als Purpose naar betere preventie en hulpverlening voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor werken we met veel partijen om te komen tot sociale innovatieve oplossingen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Doekes Prakken.

Contactpersoon:


Doekes Prakken

06-30322501

d.prakken@purpose.nl

www.purpose.nl