Plinkr

Plinkr ontwikkelt slimme, digitale oplossingen voor financiële hulpverleners. Wij geloven dat als hulpverleners met de juiste aandacht hun werk kunnen doen, iedereen in Nederland uiteindelijk uit de financiële problemen kan worden geholpen. 

 

Het Plinkr Platform

Het Platform helpt hulpverleners en inwoners om samen de thuisadministratie weer op orde te krijgen. Inwoners krijgen een eigen online omgeving waarin inkomsten, uitgaven en de schulden simpel op een rij kunnen worden gezet. Handige hulpmiddelen helpen vervolgens om de financiën stap voor stap te verbeteren. Zijn er verschillende hulpverleners betrokken? Dan kunnen deze met toestemming van de inwoners toegang krijgen tot de eigen omgeving. Zo kunnen verschillende hulporganisaties binnen een gemeente het platform inzetten om de samenwerking te verbeteren en een veilige overdracht te versnellen.

 

Doelgroep: Het platform wordt ingezet door hulpverleners die ondersteuning bieden bij geldzorgen, zoals wijkteams, jeugdcoaches, schuldhulpverleners, ambulante zorgverleners en thuisadministratie vrijwilligers. 

 

De Plinkr Hub

De Hub helpt gemeenten en bewindvoerders om samen te werken aan een duurzame uitstroom uit beschermingsbewind.

 

De Hub biedt een begeleidingstraject waarin onderbewindgestelden, die financieel stabiel zijn en klaar zijn voor meer zelfstandigheid, stap voor stap leren om weer op eigen benen te staan. Dit gebeurt onder begeleiding van een financiële coach en met ondersteuning van de bewindvoerder. Het traject helpt de deelnemer bij de ontwikkeling van vaardigheden en vertrouwen die nodig zijn om weer zelfstandig verder te gaan. Een uitgebreide rapportage aan het eind van het traject helpt de kantonrechter om na het traject een goed onderbouwde keuze te maken over het al dan niet beëindigen van het beschermingsbewind.

 

Doelgroep: De Hub wordt gezamenlijk ingezet door gemeenten en bewindvoerders en is ontwikkeld voor mensen onder beschermingsbewind die financieel stabiel zijn en klaar zijn voor meer zelfstandigheid.