Inforing

Inforing levert aan circa 120 gemeenten ICT-oplossingen voor de vroegsignalering van schulden. Vroegsignalering, het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van huishoudens met een hoog risico op financiële problemen op basis van daadwerkelijke signalen op huishoudensniveau en het outreachend aanbieden van hulp om bestaande problemen vroegtijdig op te lossen en ernstige schuldsituaties te voorkomen.

 

Binnen vroegsignalerings- of Vroeg Eropaf-projecten is behoefte aan ICT-ondersteuning op twee vlakken, te weten:

1. Het geautomatiseerd ontvangen, filteren en verwerken van meldingen van betalingsachterstand;

2. De regievoering over de afhandeling van meldingen en de terugkoppeling richting de melders.

Inforing heeft voor beide vlakken een toepassing ontwikkeld, respectievelijk onder de naam RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf.

 

RIS Matching

Binnen RIS Matching worden signalen vanuit verschillende melders ofwel signaalpartners verzameld. Hierbij kan gedacht worden aan de zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven en woningcorporaties.

 

De signalen binnen RIS Matching kunnen maandelijks door de gemeenten ‘gematcht’, gefilterd en gesorteerd worden om tot één of meerdere lijsten te komen met signalen waarmee de gemeente aan de slag wenst te gaan. Afhankelijk van de projectopzet in de gemeente, kunnen de adressen op deze lijsten doorgezet worden naar een regiesysteem zoals RIS Vroeg Eropaf. Hierna kunnen de adressen benaderd worden door het verzenden van brieven, het leggen van telefonisch contact, het versturen van email-, SMS- of WhatsApp-berichten of het uitvoeren van huisbezoeken.

 

Tijdens het matchen van de signalen heeft de gemeente de beschikking over verschillende filters en selectiemogelijkheden, zoals het filteren op enkelvoudige, meervoudige of opeenvolgende signalen of het toepassen van selecties op basis van wijken, leeftijd of soort en hoogte van de betalingsachterstand. Daarnaast is het mogelijk om signalen voorrang te geven indien er op het betreffende adres een nazorgtraject loopt in het kader van de schuldhulpverlening (SHV).

 

RIS Vroeg Eropaf

RIS Vroeg Eropaf is samen met de gemeente Amsterdam ontwikkeld in het kader van het ‘Vroeg Eropaf’-project. Nadat meldingen vanuit een matchingsysteem als RIS Matching zijn geselecteerd, kunnen deze automatisch doorgezet of ingelezen worden in het regiesysteem RIS Vroeg Eropaf. De meldingen worden vervolgens automatisch ingedeeld bij het juiste uitvoerende team, bijvoorbeeld op basis van postcode of caseload. Het betreffende uitvoerende team krijgt automatisch een melding indien er nieuwe meldingen zijn aangemaakt en zal hierna het Vroeg Eropaf- of Vroegsignaleringsproces opstarten en contact proberen te leggen met de bewoners.

Bij het leggen van contact kan RIS Vroeg Eropaf ondersteunen door middel van een brievenmodule, email-, SMS- en WhatsApp-module en functionaliteiten om huisbezoeken op logische wijze in te plannen via een plattegrond. Ter ondersteuning van inplannen en uitvoeren van huisbezoeken, stellen wij tevens een mobiele app beschikbaar (iOS/Apple & Android), waarmee routes of looplijsten opgesteld en uitgevoerd kunnen worden en de resultaten tijdens de huisbezoeken vastgelegd kunnen worden.

 

Vastgelegde resultaten zullen vanuit RIS Vroeg Eropaf automatisch teruggekoppeld worden richting RIS Matching, zodat de melders of signaalpartners direct inzage hebben in de bereikte resultaten en hun incassoproces daarop kunnen laten aansluiten. Hierbij heeft de gemeente de regie bij welke gegevens er exact worden teruggekoppeld richting de melders of signaalpartners.

 

Inforing

Verlengde Poolseweg 24

4818CL Breda

www.inforing.nl/overheid


Contactpersoon:

Richard Bosch

06 50 633 135

richard@inforing.nl