Drempelloze, digitale hulp

Samenwerking en samenhang tussen digitale oplossingen

 

De Alliantie heeft als doel om de digitalisering van financiële hulpverlening te versnellen. Dat doen we door onderling kennis uit te wisselen, samen te werken aan betere digitale producten en door toe te werken naar drempelloze compatibiliteit van onze digitale oplossingen. 

 

We willen voorkomen dat inwoners verstrikt raken in een wirwar van digitale schuldhulp. De SFA onderzoekt daarom hoe we verschillende oplossingen op elkaar kunnen laten aansluiten. Daarbij kijken we onder andere naar de standaardisatie van gegevens en de mogelijkheid tot een veilige koppeling van digitale systemen.

 

Zo zou in de toekomst een oplossing die zich richt op vroegsignalering kunnen worden verbonden met een applicatie die financiële hulpverleners ondersteund. Techniek blijft de professional en inwoner dan drempelloos ondersteunen gedurende het hulptraject. Databescherming is in deze verkenning essentieel. Daarom volgen we de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nauwgezet.

 

Nieuwsgierig geworden en wil je meer
weten over Social Fintech Alliantie?

Neem contact op met Doekes Prakken.
Bel 0630322501 of mail naar
Contact